Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona znajduje się w archiwum.

Kierownictwo


Komendant Powiatowy Policji

w Nowym Mieście Lubawskim

insp. Jacek Drozdowski

tel. do sekretaiatu 564744211


 Pierwszy Zastępca

Komendanta Powiatowego Policji

w Nowym Mieście Lubawskim

mł. insp. Mirosław Mozarczyk

tel. do sekretariatu 564744211

Metryczka

Data publikacji 06.12.2011
Data modyfikacji 12.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Hauchszulz
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Wiśniewski
Osoba modyfikująca informację:
Ludmiła Mroczkowska
do góry