Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Strona znajduje się w archiwum.

W związku z nowelizacją art. 62 Ustawy o Policji  z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 179 z późn. zm), obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

 

 

Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej  w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia. W związku z powyższym oświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z treścią aktu prawnego, publikowane jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

 

 

Metryczka

Data publikacji 09.02.2010
Data modyfikacji 09.02.2010
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba modyfikująca informację:
Uzupelnij dane redaktora
do góry